Uitgevoerde projecten

Yepi mi fu go moro fara

Voor  Drop- outs (17 t/m 24 jaar). Dit project is gefinancieerd door het Kansfonds. Dit   project is  9 juli 2018  van start gegaan en duurt t/m jan 2019. Het project is gestart met een Teach-in op het Willebroad Aswijk sportcomplex (SOSIS) begeleid door sportleiders van het ministerie van Juspol en Sport en jeugd zaken.  De volgende dag zijn de 23 jongemannen vertrokken naar Bosbivak voor de attitude vorming.  Momenteel volgen de jongemannen gedurende drie weken van ma t/m do motivatie/Basic Life Skills in het RUMAs centrum. Het doel van dit project is om samen met de jongemannen te bekijken wat voor toekomstsperpectief zij hebben. Voor de jongens die terug naar school willen zullen wij de juiste school zoeken. En voor zij die willen werken zoeken wij een geschikte baan. Het terug plaatsen op school en zoeken naar een baan wordt gedaan door de Jobplacer in RUMAS. Rumas heeft een jobplacement unit. Tevens zullen de jongens een mentor toegewezen krijgen die samen met de Jobplacer gedurende zes maanden ze zullen begeleiden. Intussen hebben de jongemannen op 21 aug. hun certificaat in ontvangst genomen. Er zijn 23 jongemannen naar BBZ gegaan voor de atittudevormingstraining. Een jongeman moest wegens ziekte het kamp verlaten, aan hem hebben wij de gelegenheid geboden om deel te nemen aan de motivati/BSL tarining. Een jongeman is tijdens de training uit het programma gestapt hij kon zich niet houden aan de regels. In totaal hebben wij 22 jongemannen gecertificeerd, waarbij wij 4 jongemannen vanwege voorbeeldig gedrag, een extra certificaat  hebben gegeven als excellent student.  Het project wordt voorgezet door het traject jopplacement en nazorg (mentoraatschap).


Ik mag er ook zijn

Het project  “Youth at Risk” voor jongens in de leeftijdsklassen 12 t/m 16 jaar.  “Ik mag er ook zijn” is  een traject dat gestart is 24 -02- 2018 en geeindigt 31-07-2018 . Wij hebben met 25 jongens eerst een voortraject op SOSIS gedaan. Daarna zijn de jongens zoals gebruikelijk naar Bosbivak gegaan voor de attitude vorming en hebben zij gedurende drie maanden motivatie/BLS traingen gehad op de zaterdag. Ook komen de jongens twee keer per week (di en do middag) naar huiswerkbegeleiding in het RUMAS centrum.   Om de huiswerk begeleiding zo goed mogelijk te doen verlopen zijn er ervaren huiswerkbegeleiders aangesteld. Een coordinator heeft het contact onderhouden  met de leerkrachten van de pupillen om hun schoolprestaties te bespreken.Ook was er contact met de ouders. Verder hebben de ouders drie Opvoedingsondersteuningstrainingen gehad in het RUMAS centrum. Het project werdt afgesloten met een certificaat uitreiking aan de jongens.


Mi kanto ma mi de ete

Dit project is uitgevoerd met medewerking van een engelse donor IBRICH.  Hij wilde een klein project financieren. Dit project is uitgevoerd  van oktober 2017 t/m dec 2017 onder de naam “Mi Kanto ma mi de ete” .  Wij hebben ook in deze groep een voortraject gedaan, daarna zijn wij met de jongemannen naar Bosbivak gegaan voor de attitudevorming.  Tijdens de motivatie/BSL training heeft een beveilingsbedrijf  voor de jongemannen een training beveiling verzorgd.  Deze  jongeren hebben in december community service gedaan voor de Nederlandse stichting Devine Light waarbij zij de kerstpakken eerst moesten inpakken en helpen distribueren aan sociale instellingen . Vooraf gaand hebben zij een twee daagse training gehad van de instelling en een certificaat. De  12 jongemannen zijn allen in een baan geplaatst en werken momenteel nog steeds.

Vier jongemannen hebben bij Taco Oso stage mogen lopen. Zij hebben daar  geholpen om binnen twee weken een huis te bouwen van Wallaba. Het gaat hier om een pakket woning die in elkaar geschroefd moest worden. 

Deze  jongemannen hebben ook Community service  activiteiten uitgevoerd te BBZ. Onder begeleiding van Sergant Mayoor Vroom  hebben zij een weekend de  deuren van de toiletten, de brug gerepareerd,lampen geinstallerd en ook de stenenbanken en de brug geschilderd.  Materialen zijn verstrekt door de directeur van RUMAS mevr. Hart. 

Wij hebben tijdens dit project wederom ondersteuning gekregen van de ministeries van : Defensie en Sport en jeugd zaken.

De certificaat uitereiking was 28 -12- 2017 in het RUMAS Centrum waarbij de jongemannen twee certificaten hebben ontvangen: voor het RUMAS traject en voor het volgen van de beveiligingstraining.


Mi srefi kan

Dit project is uitgevoerd met medewerking van een engelse donor IBRICH.  Hij wilde een klein project financieren. Dit project is uitgevoerd  van oktober 2017 t/m dec 2017 onder de naam “Mi Kanto ma mi de ete” .  Wij hebben ook in deze groep een voortraject gedaan, daarna zijn wij met de jongemannen naar Bosbivak gegaan voor de attitudevorming.  Tijdens de motivatie/BSL training heeft een beveilingsbedrijf  voor de jongemannen een training beveiling verzorgd.  Deze  jongeren hebben in december community service gedaan voor de Nederlandse stichting Devine Light waarbij zij de kerstpakken eerst moesten inpakken en helpen distribueren aan sociale instellingen . Vooraf gaand hebben zij een twee daagse training gehad van de instelling en een certificaat. De  12 jongemannen zijn allen in een baan geplaatst en werken momenteel nog steeds.

Vier jongemannen hebben bij Taco Oso stage mogen lopen. Zij hebben daar  geholpen om binnen twee weken een huis te bouwen van Wallaba. Het gaat hier om een pakket woning die in elkaar geschroefd moest worden. 

Deze  jongemannen hebben ook Community service  activiteiten uitgevoerd te BBZ. Onder begeleiding van Sergant Mayoor Vroom  hebben zij een weekend de  deuren van de toiletten, de brug gerepareerd,lampen geinstallerd en ook de stenenbanken en de brug geschilderd.  Materialen zijn verstrekt door de directeur van RUMAS mevr. Hart. 

Wij hebben tijdens dit project wederom ondersteuning gekregen van de ministeries van : Defensie en Sport en jeugd zaken.

De certificaat uitereiking was 28 -12- 2017 in het RUMAS Centrum waarbij de jongemannen twee certificaten hebben ontvangen: voor het RUMAS traject en voor het volgen van de beveiligingstraining.