14. februari 2019
Stichting Rumas is een afdeling/unit rijker. Op vrijdag 2019 zijn wij in de gelegenheid gesteld onze huiswerkbegeleidingscentrum "De Belofte" te openen voor het publiek. De Belofte heeft als doel onze jongens, tevens kinderen van de buurt Boerbuiten huiswerkbegeleiding te bieden, maandagschool (geestelijke vorming) voor de jongeren, creatieve vorming en ook trainingen zullen verzorgd worden.