Stichting RUMAS is een sociale organistatie die zich inzet voor de groep drop-outs (voortijdige schoolverlaters), Youth at risk (potentiele drop-outs) en Youth in conflict with the law (jongens die in aanraking zijn gekomen met justitie). Stichting RUMAS richt zich in het bijzonder op jongens.

 

De betekenis van de naam RUMAS: 

RUMAS staat voor Reik Uit naar Meer (MAS betekent meer in het Spaans), verder staat "Mas" ook voor M=Motiveren, A=Adviseren en S=Service verlenen. 

 

Visie 

Binnen 5 jaar is stichting RUMAS de trendzetter en een toonaangevende organisatie met een christelijk fundament, die zowel nationaal als regionaal met deskundigen zorgdraagt in het begeleiden, trainen en opleiden van risico jongens in de leeftijdsklasse 10 t/m 24 jaar en hun directe en indirecte omgeving. 

Missie 

Wij werken aan de vorming van risicojongens met als doel het vormen van sterke gezinnen voor een stabiele samenleving. Dit doen we door middel van:

 

 • Opleiding, begeleiding en advies
 • Community service 
 • Arbeid- en school bemiddelingshulp
 • Onderzoek en doorverwijzing
 • Training & voorlichting

Doelstelling 

Stichting RUMAS biedt een nieuw toekomstperspectief aan jongeren die door sociaal-maatschappelijk, emotionele en/of financiele problemen uit het onderwijssysteem zijn geraakt. Door motivatie, educatie en het aanleren van sociale vaardigheden biedt de stichting hen een nieuw perspectief, waardoor zij zelfstandig en vol vertrouwen wederom kunnen deelnemen aan het onderwijsproces c.q. een baan, beroepstraining, een on the job training of het opzetten van een eigen bedrijf. 

Kernwaarden

 1. GELOOF in God
 2. Respect
 3. Trouw
 4. Integriteit
 5. Teamwork
 6. Open communicatie
 7. Liefde.

Deskundige begeleiding 

De clienten van RUMAS worden begeleidt door deskundige medewerkers en vrijwilligers. De medewerkers hebben verschillende vakgebieden die worden ingezet op de  diverse problematische/hulpbehoevende cases van de clienten. Met de hulp van psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijke, orthopedagogen, gedragdeskundige en o.a. communicatie trainers leveren zij een bijdrage aan het welzijn van de jongeren.