GOD in ACTIE 

 

Stichting RUMAS waarbij MAS staat voor Motivatie, Advies en Service, stort zich al elf jaar op de opvang en begeleiding van kwetsbare jongens met als doel hun een tweede kans geven in de maatschappij. Ook de ouders worden in dit proces betrokken.

 

Het draait bij Stichting RUMAS primair om de kwaliteit. Wetenschapppelijke methoden worden door professionals aangewend om resultaatgericht te werken. Belangrijk is hierbij de samenwerking met de deskundigen en geestelijke leiders om een integrale aanpak van het jongeren vraagstuk een belangrijke en waarige plek te geven binnen onze samenleving. 

 

Wat doet RUMAS 

Door professioneel en deskundige hulp beinvloeden wij het ongewenste gedrag van de jongeren door middel van: 

 

- Individuele- en groepsbegeleiding

- Attitude vormingskampen en trainingen

- Scholing en vormingsactiviteiten met een recreatief karakter

- Versterking van de thuissituatie door gezinscoaching

- Mentor begeleding 

- Creeren van opvangmogelijkheden voor jongeren die daarvoor in aanmerking komen

-